Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

 

Zakończenie roku szkolnego

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 24 czerwca o godzinie 9.00

Lubimy szkolny plac zabaw

Nasi najmłodsi uczniowie i nasze słodkie przedszkolaczki od dawna marzyły o własnym szkolnym placu zabaw. Ich marzenia spełniły się niedawno.  Na lekcjach wychowania fizycznego klasy 0-3 wraz z wychowawcami mogły skorzystać ze "szkolnej atrakcji" i zaliczyć "pierwszy ślizg". Wszystkim uczniom życzymy miłych wrażeń i przypominamy, że zasady bezpieczeństwa są podstawą dobrej zabawy. Uśmiechnięte buzie dzieciaków są chyba najlepszym dowodem, że wszystkim nowy plac zabaw się podoba.

"W trosce o nasze bezpieczeństwo"

Jak co roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i Młodzieży pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo". Tegoroczna edycja dotyczyła kształtowania prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy. Konkurs miał na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśńiczych.więcej

Nasi uczniowie w konkursach wojewódzkich

Kamil Ścisłowicz – uczeń klasy VI wziął udział w Biblijnym Konkursie Tematycznym „ Z Dobrą Nowiną przez Życie” na etapie wojewódzkim, który odbył się 29.02.2016 W konkursie wzięło udział 98 uczniów z woj. Małopolskiego. Uczniowie mieli do rozwiązania 21 zadań konkursowych - Kamil został laureatem. Gratulujemy!
Uczniowie klasy VI Kamil Ścisłowicz oraz Krzysztof Ligarski brali udział w rejonowym etapie Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Do etapu wojewódzkiego który odbył się 8.03.2016 w Tarnowie zakwalifikował się Krzysztof Ligarski.

Zapraszamy do biblioteki

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ,,Książki naszych marzeń". Dzięki dotacjom państwowym, mogliśmy zaopatrzyć bibliotekę szkolną w szereg najbardziej poczytnych książek dla dzieci i młodzieży. więcej

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH GMINA RABKA-ZDRÓJ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Na podstawie zgłoszenia rodziców do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie bez postępowania rekrutacyjnego. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą zostać przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem tych szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. Wnioski w wersji papierowej będzie można składać w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych gimnazjach, w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. więcej

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUBLICZNYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE RABKA-ZDRÓJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zapisy do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego odbywają się w dniach 17.03.2016 r. – 31.03.2016 r. więcej

35 lat Gorczańskiego Parku Narodowego

W dniu 17 grudnia 2015r. trzech uczniów naszej szkoły w kategorii wiekowej klasy IV - VI wzięło udział w konkursie przyrodniczym dla szkół podstawowych pt. ,,35 lat Gorczańskiego Parku Narodowego’’ organizowanego na terenie GPN z siedzibą w Porębie Wielkiej. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o walorach, osiągnięciach i działaniach Gorczańskiego Parku Narodowego w ciągu 35 lat istnienia. więcej

Mali mistrzowie

W dniu 03.12.2015r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w zawodach sportowych „Mali mistrzowie". Spośród wszystkich szkół z terenu naszej gminy biorących udział w zawodach, nasza szkoła zajęła I miejsce. więcej

Więcej artykułów w dziale aktualności

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

 

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017